Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA Rok C (biały) Nr 64 (31 grudnia 2006)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

BYĆ WOLNYM, BY MÓC BYĆ PODDANYM

W dzisiejszej Ewangelii Jezus przemawia przede wszystkim do rodziców, ucząc ich właściwej postawy wobec swego dziecka.
Józef i Maryja z wielką odpowiedzialnością wypełniają zadania rodzicielskie wobec Jezusa; co roku chodzą do Jerozolimy na Święto Paschy, zabierając ze sobą powierzone im przez Boga dziecko. W wieku dwunastu lat Jezus uświadamia swoim Rodzicom bardzo ważną prawdę: dziecko nie jest własnością rodziców, jest własnością Boga. To jedynie Bóg jest dawcą życia, które dziecko nosi w sobie. Rodzice są jedynie przekazicielami tego daru, pośrednikami pomiędzy Bogiem a dzieckiem. Wyraźnie zauważamy tę prawdę w dialogu Jezusa z Rodzicami. Na pytanie: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i Ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie, Jezus odpowiada: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?.
Jezus mówi dzisiaj, że w życiu powinny wypełnić się przede wszystkim zamiary Boga. Wolą Boga jest, aby człowiek osiągnął życie wieczne. Zadaniem rodziców powinno być umożliwienie dziecku osiągnięcia tego najwyższego celu. Jezus potem poszedł z Nimi (…) i był Im poddany, bo tylko człowiek w pełni wolny może być całkowicie poddany.

ks. Roman Mleczko – paulista

Rodzice po trzech dniach odnaleźli Jezusa w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami i zadawał im pytania. (por. Łk 2, 46)