Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA Rok C (biały) Nr 56 (25 listopada 2001)

Wprowadzenie do liturgii

KRÓL CIERNIEM UKORONOWANY

Dzień Pański
W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, Kościół kontempluje mękę Jezusa. Na Golgocie następuje proklamacja Jego królewskości. 'Oto wasz król' (J 19, 14) - mówi prokurator rzymski, wskazując na ubiczowanego Jezusa. A na krzyżu umieszczono 'nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest Król żydowski>>' (Łk 23, 38). Chrystusowe królestwo nie ma nic z majestatu i chwały królestw 'tego świata'. A jednak łaska wiary w krańcowym pohańbieniu i odrzuceniu pozwala dostrzec jego wielkość. Jeden z ukrzyżowanych z Jezusem złoczyńców stanie na czele tych, którzy z pokorą i wiarą będą przez wieki powtarzali jego słowa: 'Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa' (Łk 23, 42). To królestwo realizuje się wszędzie tam, gdzie ludzie na wzór Jezusa heroicznie, często wbrew królestwom tego świata, są wierni woli Bożej - niekiedy aż do ofiary z życia. Chrystusowe królestwo tworzą ci, którzy odkryli sens i radość wiary w słowach, że Ojciec 'uzdolnił nas do uczestnictwa w dziale świętych w światłości', gdyż 'On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów' (Kol 1, 12-14)

o. Adam R. Sikora - franciszkanin

Królu niebios, Królu cierniem ukoronowany, ubiczowany, w purpurę odziany. Królu niebios, znieważony i oplwany, bądź Królem i Panem naszym tu i na wieki. Amen.

św. Brat Albert