Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO - Msza w nocy Rok C (biały) Nr 61 (25 grudnia 2006)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

BÓG Z NAMI

Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan Te słowa, skierowane ongiś do prostych pasterzy betlejemskich, słyszymy dziś my, naród kroczący w ciemnościach, który ujrzał światłość wielką. Oto obiecany Mesjasz, tyle tysięcy lat wyglądany, jest wśród nas, Emanuel – Bóg z nami. Jezus, narodzony z Maryi Dziewicy w Betlejem, stał się jednym z nas, aby jeszcze mocniej wyrazić swą miłość do człowieka, aby wyznać, jak bardzo kocha każdego z nas, skoro przyjął ludzkie ciało i przyszedł na ten świat, aby nas zbawić. Więc z radością śpiewamy za psalmistą: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel (...) Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, niech szumi morze i wszystko, co je napełnia. Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości. Przybycie Zbawiciela na świat odmienia oblicze ziemi, przynosząc nadzieję i radość. Mogą ich doświadczyć ci, którzy w Nowonarodzonym odkryją Boga-Człowieka. A wtedy, obiecany ludzkości przez aniołów pokój, stanie się naszym udziałem: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie.

ks. Andrzej Witko

Pójdźmy wszyscy do stajenki, Do Jezusa i Panienki! Powitajmy Maleńkiego I Maryję, Matkę Jego. (kolęda)