Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

III NIEDZIELA ADWENTU Rok C (różowy) Nr 59 (17 grudnia 2006)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

CO POWINIENEM UCZYNIĆ?

Dokonywanie wyborów jest wpisane w naszą egzystencję. Czasami jest ono związane z rzeczami decydującymi o naszym życiu, a nawet o wiecznym przeznaczeniu. Przy wyborze odnosimy się do naszego dotychczasowego doświadczenia czy wiedzy, czasem jednak rodzi się potrzeba skorzystania z pomocy innych. Tak było w przypadku ludzi otaczających Mistrza z Nazaretu. Nie wystarczały im dotychczasowe punkty odniesienia i pytają Jezusa: Co mamy czynić?
W nauce Mistrza każdy z pytających znajduje dla siebie odpowiedź dopasowaną do własnej sytuacji życiowej, zgodną z najgłębiej ukrytym i może nie do końca uświadomionym pragnieniem szczęścia, które potęguje się wraz z otwarciem serca Chrystusowi. Czego uczy Jezus? Zgromadzonym rzeszom zaleca, aby spełniali dobre uczynki. Do celników mówi, aby pobierali nie więcej ponad to, co im wyznaczono; żołnierzom poleca, aby nikogo nie uciskali i poprzestawali na swoim żołdzie.
Przebywanie blisko Zbawiciela, kierowanie się w życiu jego nauką, jest dla człowieka powodem wielkiej radości. Mówi o tym prorok Sofoniasz oraz św. Paweł w Liście do Filipian. Przesłanie Apostoła stanowi istotne dla chrześcijan pouczenie: Radujcie się zawsze w Panu; (…) O nic się już zbytnio nie troskajcie.

ks. Stanisław Dziekoński

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, „pytały go tłumy: «Cóż więc mamy czynić?»”. (Łk 3, 10)