Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA ADWENTU Rok C (fioletowy) Nr 58 (10 grudnia 2006)

Katecheza

Modlitwa

Jana Pawła II za młodzież

Maryjo, Młoda Córko Izraela, która zaznałaś niepokoju młodego serca wobec propozycji Odwiecznego, niech patrzą na Ciebie z ufnością młodzi trzeciego tysiąclecia. Uczyń ich zdolnymi przyjąć zaproszenie Twego Syna, by uczynili ze swego życia całkowity dar na chwałę Bożą. Pozwól im zrozumieć, że służba Bogu zaspokaja pragnienia serca i że jedynie w służbie Bogu i Jego Królestwu, realizujemy się zgodnie z Bożym zamysłem, a życie staje się hymnem pochwalnym ku czci Przenajświętszej Trójcy. Amen.