Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA ADWENTU Rok C (fioletowy) Nr 58 (10 grudnia 2006)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

BÓG PANEM HISTORII

Człowiek od zarania dziejów tęskni za lepszym życiem, ma nadzieję na lepsze jutro. U chrześcijan ta nadzieja musi być umocowana w Bogu, bo to On jest Panem historii. Człowiek sam nie zbuduje lepszego życia, które byłoby trwałe. Ta prawda została wyrażona w oczekiwaniu narodu wybranego na zbawienie, które przyjdzie od Boga. Oczekiwanie Żydów przepojone było tęsknotą i modlitewnym błaganiem. Bóg, pochylając się nad ludzką niedolą i odpowiadając na człowiecze prośby, posyłał swoje słowo, które głoszone ustami proroków, miało przygotować lud na spotkanie Mesjasza i przyjęcie łaski z wysoka.
Jan Chrzciciel przypomina, że przyjęcie zbawienia zależy także od współpracy człowieka, od jego wysiłku wkładanego w odwracanie się od grzechu i zła. Pan już się zbliża, zbliża się Jego zbawienie, ale by Jego przyjście okazało się skuteczne, musimy oczyścić nasze życie ze złych uczynków, wyprostować Mu drogę do naszych serc, bo lepsze życie, które znajdzie swą pełnię w wieczności, zaczyna się od naszej wewnętrznej przemiany. Stąd modlitwa Apostoła narodów: A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej (…), abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, na dzień spotkania z Tym, w którym złożyliśmy naszą nadzieję.

ks. Witold Wiśniowski – paulista

Jan głosił chrzest nawrócenia, aby przygotować drogę Panu. (por. Łk 3, 3. 4)