Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

I NIEDZIELA ADWENTU Rok C (fioletowy) Nr 57 (3 grudnia 2006)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

BĄDŹMY GOTOWI NA SPOTKANIE Z PANEM!

Rozpoczynamy czas adwentowego oczekiwania i przygotowania na przyjście Zbawiciela. To przyjście rozumiemy w podwójnym sensie. W pierwszym oznacza ono Narodzenie Syna Bożego w Betlejem. Tak jak co roku będziemy je wspominać i liturgicznie przeżywać 25 grudnia. W drugim znaczeniu przyjście Zbawiciela odnosi się do końca czasów, kiedy ludzie „ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą”. W obydwu wydarzeniach przychodzi do ludzi ten sam Syn Boży, Zbawiciel świata, za każdym razem przychodzi jednak inaczej.
Pierwsze przyjście jest bardzo zwyczajne. Odwieczny Syn Boga rodzi się jako Człowiek w ubóstwie, pokorze i uniżeniu. W powtórnym przyjściu objawi się światu w Boskiej potędze jako Sędzia żywych i umarłych. To przyjście pozostaje dla nas tajemnicą. Nie znamy dnia ani godziny powtórnego przyjścia Syna Człowieczego. Słowo Boże mówi nam, że dzień ten nadejdzie „znienacka, jak potrzask”. Stąd też Jezus zachęca nas, abyśmy nie zaniechali czuwania i modlitwy w każdym czasie, i byli przygotowani na spotkanie z Panem. Coroczne adwentowe przygotowanie na przeżywanie misterium Narodzenia Syna Bożego jest dla nas przypomnieniem o potrzebie nieustannej gotowości na spotkanie z Synem Bożym w Jego powtórnym przyjściu w chwale.

ks. Tadeusz Dola

Czuwajcie i módlcie się, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym. (por. Łk 21, 36)