Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA Rok B (biały) Nr 56 (26 listopada 2006)

Rozważanie

INRONIZACJA CHRYSTUSA KRÓLA


Pius XI w encyklice Quas primas (11 grudnia 1925 r.) ogłosił święto Chrystusa Króla. Znaczącego zbliżenia kultu Serca Jezusa i kultu Chrystusa Króla Papież dokonał, ogłaszając encyklikę Miserentissimus Redemptor: „Przychylając się do licznych życzeń i próśb biskupów oraz wiernych, ustanowiliśmy bowiem z końcem roku jubileuszowego święto Chrystusa Króla, które odtąd ma być uroczyście obchodzone w całym świecie chrześcijańskim”.
Papież wskazał, że królowanie Chrystusa domaga się uznania zarówno społecznego, jak i indywidualnego. Tym, co to królowanie kwestionuje, jest ludzki grzech, dlatego dla jego urzeczywistnienia konieczne jest poświęcenie się Najświętszemu Sercu, które urzeczywistnia się w postawie miłości. Jednak, aby miłość była w pełni autentyczna i miała jak najszerszy zasięg, domaga się praktykowania „wynagrodzenia – ekspiacji” wobec Najświętszego Serca.
Perspektywa wyznaczona przez Piusa XI została przyjęta oraz znacznie pogłębiona w późniejszym nauczaniu Kościoła, przez Piusa XII, w nauczaniu II Soboru Watykańskiego, wracał do niej Paweł VI i Jan Paweł II. Podkreślenie politycznego wymiaru kultu Serca Jezusa nie zakłada potrzeby budowania „państwa konfesyjnego”, a więc są mu obce wszelkie tendencje teokratyczne. Widać to bardzo wyraźnie począwszy od nauczania Piusa XII, chociaż i wcześniej taka tendencja nigdy nie była sformułowana bezpośrednio. Najlepiej dowodzi tego fakt, że na gruncie kultu Serca Jezusa wyrosła w Kościele idea ustroju demokratycznego.
Z teologicznego punktu widzenia pozostaje do dalszego pogłębienia relacja zachodząca między kultem Najświętszego Serca i kultem Chrystusa Króla; chodziłoby zwłaszcza o pokazanie, w jaki sposób ten pierwszy jest ukierunkowany na ten drugi. Co więcej, kult Serca Jezusa domaga się ścisłego połączenia z kultem miłosierdzia Bożego, którego potrzeba jasno wynika z encykliki Jana Pawła II o miłosierdziu Bożym Dives in misericordia. W czasie kanonizacji Faustyny Kowalskiej Papież mówił: „Poprzez Serce Chrystusa ukrzyżowanego miłosierdzie Boże dochodzi do ludzi”.
Patrząc na dotychczasowe doświadczenia Kościoła, wydaje się, że intronizacja Najświętszego Serca Jezusa pozostaje w pełni uprawnioną formą Jego kultu. Wpisuje się ona spójnie w nauczanie Kościoła oraz cieszy się zainteresowaniem w różnych kręgach wiernych, dlatego zasługuje na pogłębienie teologiczne oraz na przychylne przyjęcie i wsparcie w duszpasterstwie.

ks. Janusz Królikowski