Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA Rok B (biały) Nr 56 (26 listopada 2006)

Katecheza

Modlitwa do Chrystusa Króla

Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, który pragniesz królować w sercach ludzi, spraw, aby wszystkie narody rozdzielone przez grzech, poddały się Twojej władzy. Niech będą posłuszne Twojej świętej woli i z miłością budują królestwo Boże na całym świecie, na pamiątkę Twojej śmierci na krzyżu i Zmartwychwstania.
Oczyść serce moje z brudu grzechów, abym był godny doznawać obfitości Twoich łask. Uczyń mnie swoim narzędziem pokoju, przebaczenia, świętości i miłości. Błogosław Ojczyźnie naszej i wszystkim ludziom na całej ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki, wieków. Amen.