Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA Rok B (biały) Nr 56 (26 listopada 2006)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

CHRYSTUS KRÓLEM

Ludzie pragną decydować o własnym życiu. Jednak można tak naiwnie używać wolności, że się ją straci. Wielu ludzi popada w uzależnienia od substancji, osób czy rzeczy. Wielu tworzy zniewalające systemy polityczne czy ideologiczne. Im bardziej ktoś jest dojrzały, tym lepiej wie, że sam nie potrafi być sterem i żeglarzem, że potrzebuje Przyjaciela większego od siebie.
Chrystus to jedyny Król, który jest niezawodnym Przyjacielem. Dla Niego królować znaczy służyć. Dzisiaj wyznajemy, że On jest Panem naszego życia i chcemy pełnić wolę Jego Ojca.
Jednak czasem akceptujemy ustawodawstwo, które oddaje nas pod panowanie grzechu, egoizmu czy cynizmu. Karmimy się filmami, programami czy publikacjami, które są sprzeczne z Ewangelią. Tolerujemy zło, które zadaje cierpienie Bogu i człowiekowi. A przecież nie można służyć dwom panom: miłości i egoizmowi, prawdzie i kłamstwu, świętości i grzechowi.
Chrystus Król nie wzywa mnie, bym był Jego poddanym, lecz przyjacielem. On respektuje moją wolność i proponuje mi drogę, którą On sam przeszedł. Pójście tą drogą to nie rezygnacja z wolności, ale zaszczyt i wyróżnienie oraz pełnia wolności. Błogosławieni, którzy szczerym sercem pragną, by królem ich życia był Ten, który uczy nas kochać.

ks. Marek Dziewiecki

Jezu Chryste – Królu, napełniaj swoim życiem każdego z nas.