Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 55 (19 listopada 2006)

Katecheza

Modlitwa za konających

O najłaskawszy Jezu, Miłośniku dusz, błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez boleść Matki Twojej Niepokalanej, obmyj we Krwi Twojej grzeszników całego świata, którzy teraz konają i dziś mają jeszcze umrzeć. Serce Jezusa konające, zlituj się nad umierającymi! Bolesne Serce Maryi Niepokalanej, módl się za konającymi!