Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 53 (5 listopada 2006)

Katecheza

Modlitwa za wszystkich zmarłych

Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel duszom zmarłym sług i służebnic swoich odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez nasze pobożne modlitwy dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęły.