Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 53 (5 listopada 2006)

Wprowadzenie do liturgii

LABIRYNT PRZYKAZAŃ, KOMPAS MIŁOŚCI

Prawo żydowskie należało do najbardziej skomplikowanych, zawierało 613 przepisów: 365 zakazów i 248 nakazów. Można było się w tym pogubić. Kłopot z przykazaniami polegał też na tym, że uważano je wszystkie za pochodzące od Boga, od ich przestrzegania uzależniano czystość sumienia i zbawienie. Trudno było odnaleźć właściwą drogę w labiryncie norm.
Uczony w Piśmie pyta Jezusa o jedno, najważniejsze przykazanie. Jezus podaje dwa przykazania powiązane ze sobą tak ściśle, że stanowią jedno. To przykazanie miłości Boga i bliźniego. Jezusowa odpowiedź unieważnia całą skomplikowaną dyskusję o hierarchii przykazań. Nie ma innego przykazania większego od tych – a mógłby Jezus równie dobrze powiedzieć, że prócz tego nie ma już żadnych innych przykazań. Temu bowiem, kto przestrzega tych dwóch, żadnych innych już nie trzeba.
Przykazanie miłości Boga i bliźniego zawiera w sobie jeden zasadniczy nakaz – to nakaz kochania. Miłość ma być jedynym motywem ludzkiego działania. Oto cała chrześcijańska moralność. Nie ma w niej szczegółowych drogowskazów rozstawionych na każdym, nawet najmniejszym skrzyżowaniu życia. Trzeba więc wybierać, mając miłość za jedyny kompas. Wystarczy tylko kochać. Wtedy wszystko jest już proste.

ks. Andrzej Draguła

„Będziesz miłował Pana, Boga swego, będziesz miłował swego bliźniego”. (Mk 12, 30)