Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 55 (18 listopada 2001)

Wprowadzenie do liturgii

POSTAWMY WSZYSTKO NA CHRYSTUSA!

Dzień Pański
Podziw ogarniający uczniów na widok piękna i wspaniałości świątyni jerozolimskiej staje się dla Jezusa okazją do wypowiedzenia prawdy o przemijalności świata doczesnego. Prawda ta budzi w uczniach niepokój. Pytają Jezusa, kiedy nastąpi koniec. Boski Mistrz nie odpowiada na to pytanie. Wyjaśnia, że poznanie dokładnej daty nie ma dla ludzi znaczenia i nie na tym powinniśmy się koncentrować. Ludzkość - przepowiada Mistrz - doświadczy jeszcze wielu nieszczęść, kataklizmów, prześladowań. Cokolwiek jednak będzie się działo, wyznawcy Chrystusa nie powinni zapominać, do czego są powołani i na Kim opierają swoją nadzieję. Chrześcijanin winien oprzeć swoje życie na Jezusie i Jego Ewangelii tu i teraz, niezależnie od okoliczności, w jakich przyjdzie mu żyć i niezależnie od wydarzeń, których przyjdzie mu być świadkiem. To właśnie postawienie wszystkiego na Chrystusa, charakteryzujące się wytrwałością i wiernością w naśladowaniu Go w każdej sytuacji, jest gwarancją zbawienia, czyli zachowania życia na wieki w domu Ojca. 'Przez swą wytrwałość ocalicie wasze życie!' - zapewnia nas Jezus.

ks. Witold Wiśniowski - paulista

'Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu' (Łk 21, 6)