Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH Rok B (biały) Nr 52 (1 listopada 2006)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

BŁOGOSŁAWIENI JESTEŚCIE

Człowiek poszukuje programu życia: ścieżki, którą mógłby dojść szczęśliwie do celu, znaleźć radość i spełnienie pragnień. Tak dzieje się, kiedy mamy do czynienia z odpowiedzialnym podejściem do życia. Wokół jednak pojawiają się propozycje powierzchownie miłe, ale złe i szkodliwe. Według Ewangelii, prosta droga i szeroka brama prowadzą w złą stronę.
W Kazaniu na górze otrzymaliśmy wskazówki, którędy pójść na spotkanie z Bogiem, z Chrystusem i z tymi, którzy już mają udział w wiecznej radości i chwale. Należy obrać drogę duchowego ubóstwa, czyli wolności od chęci posiadania za wszelką cenę. Bóg ma być pierwszym celem naszego życia. Trzeba przyjąć postawę kogoś, kto jest cichy, działa z łagodnością i kieruje się miłosierdziem w relacjach z ludźmi. Należy łaknąć i pragnąć sprawiedliwości, zabiegać o nią, okazać ją wszystkim. Szukać pokoju i tego, co ma swoje najgłębsze źródło w pojednaniu z Bogiem. Czystość serca to postawa życia wolnego od tego, co ma w sobie choćby cień zła.
Taka postawa będzie budzić sprzeciw tych, którzy chcą prowadzić innych „szeroką drogą przez otwartą bramę”, ale nie do królestwa życia wiecznego. Cieszmy się, gdy spotka nas prześladowanie, bo tą drogą doszli do nieba ci, których dzisiaj czcimy.

o. Andrzej Kiejza – kapucyn

„Do nich należy królestwo niebieskie”. (Mt 5, 10)