Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 51 (29 października 2006)

Wprowadzenie do liturgii

PRAWO BOŻE JEST ŚWIĘTE

Księga Jeremiasza przenosi nas w trudne dla Izraela czasy, gdy niebezpieczeństwem dla Żydów było państwo babilońskie, którego władca czekał tylko na odpowiednią chwilę, by podbić ich kraj. Prorok widzi przyczynę niebezpieczeństwa w niewierności narodu Prawu Bożemu i nawołuje do zmiany postępowania, do uznania, że Boże Prawo jest święte i należy je szanować. Jednak nie usłuchano przestrogi Jeremiasza, nawet go prześladowano. I stało się najgorsze, przyszedł Babilończyk, spustoszył ziemię Izraela, zniszczył świątynię jerozolimską, a lud uprowadził do Babilonu.
Na wygnaniu prorok pociesza Izraelitów: jeśli zwrócą się do Boga szczerym sercem, niewola się skończy i będą się cieszyć wolnością. Radość, jaką przeżywali Izraelici, wracając do swojej ziemi, opisuje psalmista.
Spójrzmy teraz na naszą rzeczywistość. Wiele należy uczynić, żeby było lepiej. Trzeba nam zwrócić się do Jezusa jak niewidomy Bartymeusz. On wiedział, że jedynie Jezus może mu pomóc. Dlatego zwrócił się do Pana z pełną nadziei, pokorną prośbą i został wysłuchany. Zanim jednak poprosimy Jezusa o pomoc, zastanówmy się, co musimy zmienić w naszym postępowaniu, w naszym stosunku do Bożych przykazań i do nauki Jezusa, aby otworzyć serce na Jego łaskę.

ks. Leonard Ostrowski

„Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną”. (Mk 10, 47)