Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 50 (22 października 2006)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

„NAUCZYCIELU, UCZYŃ TO, O CO PROSIMY”

Jezus jest otwarty na dialog z człowiekiem. . Co chcecie abym wam uczynił? – pyta Jezus Jakuba i Jana, dodając im niejako odwagi, aby wypowiedzieli to, co nurtuje ich serca. Ich prośba wydaje się być przesadzoną. Chcą sobie zapewnić miejsce w raju! Niezależnie od tego, czy ich dalsze życie będzie dobre czy złe, już teraz chcę być pewni raju! Ta prośba wzbudza gniew u pozostałych uczniów. Jezus jednak wykorzystuje sytuację, aby wyjaśnić istotę chrześcijaństwa, które streszcza się w słowie „służba”.
Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć. Uczeń Chrystusa to ten, kto uczy świat miłości i jest w stanie wyjść ku drugiemu człowiekowi. Tylko dzięki takiej postawie, może zapewnić sobie miejsce w niebie. Jezus poprzez dialog z synami Zebedeusza wskazuje każdemu z nas jego chrześcijańską drogę. Zachęca nas jednocześnie do rozmowy, do stawiania pytań i próśb,jest otwarty na wątpliwości człowieka i chce go wysłuchać. Proście a będzie wam dane, kołaczcie a znajdziecie – czytamy w innym miejscu Ewangelii. Rozmowa z Bogiem jest przestrzenią, gdzie człowiek może się czuć naprawdę wolny i nie obawiać się potępienia. Odpowiedź, jaką może otrzymać, to naprowadzenie na właściwą drogę.

ks. Mariusz Krawiec – paulista

„Kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym”. (Mk 10, 43)