Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 48 (8 października 2006)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

WIERNI DO KOŃCA

Autorzy biblijni mówią, że na początku Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Biblijny opis stworzenia człowieka nie jest opisem naukowym, lecz opowiadaniem dydaktycznym, jego celem jest pouczenie wiernych, że zamiarem Bożym jest trwały związek małżeński pomiędzy mężczyzną a kobietą. Ponieważ mężczyzna i kobieta pochodzą „z jednego ciała”, dlatego mają tak ściśle złączyć się ze sobą, że stają się niejako z powrotem „jednym ciałem”.
Jedność i nierozerwalność małżeństwa nie jest wymysłem ludzkim, lecz pochodzi od Stwórcy. Stąd małżeństwo w Piśmie Świętym często służy jako obraz do ukazania relacji pomiędzy Bogiem a Jego ludem. Na stronach Biblii Bóg jest ukazywany jako Małżonek, a naród wybrany jako Jego Oblubienica.
W Nowym Testamencie związek małżeński staje się obrazem relacji Chrystusa do Kościoła. Autorzy mistyczni porównują tę relację do „zaślubin duszy z Chrystusem-Umiłowanym”. W takim „małżeństwie” jest nie do pomyślenia, aby mąż mógł być niewierny. A jak wygląda wierność „drugiej strony”? Każdy wierzący w Chrystusa znajduje się po tej „drugiej stronie”… Niech każdy z nas odpowie Panu, jaka jest jego wierność względem Niego – Boga, który do końca nas umiłował.

 

o. Piotr Roman Gryziec – franciszkanin

 

„Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!”. (Mk 10, 9)