Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 47 (1 października 2006)

Rozważanie

Czy rozumiem liturgię Kościoła?

[6]
KROPIELNICA


Każdemu wejściu do kościoła towarzyszy znak krzyża czyniony dłonią zanurzoną w wodzie święconej. Znajduje się ona w kropielnicy: jest to misa, np. wbudowana w ścianę lub wolno stojąca. Czasami misa ma kształt muszli – wówczas nawiązuje do chrztu pokuty udzielanego przez św. Jana nad Jordanem. Zewnętrzna forma i kształt kropielnicy nawiązują do wody żywej, czystej, jaka znajduje się w morzu i w źródle.
Woda ma zawsze wymiar oczyszczający. Wyjątkowość wody w kropielnicy bierze się stąd, że przez akt uprzedniego liturgicznego obrzędu została pobłogosławiona i nawiązuje do wody chrztu świętego. Starożytne kościoły mają często umieszczone przy wejściu kropielnice, które dawniej były chrzcielnicami i przypominały wchodzącym pierwsze obmycie w sakramentach inicjacji chrześcijańskiej.
Znak krzyża czyniony na ciele należy do najstarszych wyznań wiary w zbawczą moc Męki, śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Ten znak krzyża, czyniony w kruchcie kościoła, nawiązuje do liturgii chrztu. Dzięki obmyciu chrzcielnemu człowiek ma zgładzony grzech pierworodny i grzechy przed chrztem popełnione, w tym też sakramencie chrześcijanin zawarł przymierze z Chrystusem i został włączony do wspólnoty wierzących.
Wchodząc do kościoła i czyniąc znak krzyża, chrześcijanin nawiązuje do osobistego sakramentu chrztu i prosi o wewnętrzne oczyszczenie, aby był godny stanąć przed obliczem Najwyższego i skorzystać z Jego zbawczego działania. Każdy wchodzący do kościoła ma sobie uświadomić świętość majestatu Bożego, zobowiązanie posiadania szaty godowej na spotkanie z Panem. Naturalna woda obmywa z brudu naturalnego, chrzcielna – z grzechu pierworodnego i grzechów przed chrztem popełnionych, a woda poświęcona – w kropielnicy, oczyszcza z grzechów powszednich. Każdy znak krzyża czyniony wodą pobłogosławioną wskazuje i prowadzi do chrzcielnicy, do pierwszego obmycia z grzechu. Boże, przez Ciebie wszelkie stworzenie osiąga światło życia. Ty otaczasz ludzi taką miłością, że nie tylko żywisz ich pełen miłości ojcowskiej troski, lecz miłosiernie obmywasz ich z grzechów i nieustannie sprowadzasz do jedności z Chrystusem, który jest ich Głową. (…) Uświęć tę wodę swoim błogosławieństwem, aby pokropienie nas... było znakiem przypominającym sakrament chrztu, w którym obmyci z grzechu, staliśmy się w Chrystusie świątynią Twojego Ducha. Spraw, abyśmy z wszystkimi braćmi, ... doszli do niebieskiego Jeruzalem (Błogosławieństwo wody).

ks. Zbigniew Wit