Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 47 (1 października 2006)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

UKRYTY KOŚCIÓŁ

Jezus otwiera ramiona i pragnie obdarować zbawieniem każdego człowieka. Dlatego granic Kościoła nie można określić z zegarmistrzowską precyzją, nie wolno budować na nich zasieków z drutu kolczastego.
Współczesna teologia mówi o kręgach przynależności do Kościoła. Tym najściślejszym gronem uczniów są ochrzczeni chrześcijanie, którzy wyznają tę samą wiarę. Jednak i ci, którzy w wyniku dawnych rozłamów nie są w pełnej jedności z Biskupem Rzymu, też w jakiś sposób należą do ludu Bożego.
Są w końcu i ci, którzy „szczerym sercem szukają Boga”. Oni też nie zostali postawieni poza wspólnotą zbawionych. Agnostycy pogrążeni w wątpliwościach, młodzi przechodzący z sekty do sekty w poszukiwaniu odpowiadającej im prawdy, nawet antyklerykałowie, którzy starają się żyć uczciwie. Od żadnego z nich Jezus nie odwraca się.
Ewangelia mówi dziś jednak również o zgorszeniu. Może bowiem przydarzyć się sytuacja odwrotna: ktoś chlubi się przynależnością do Chrystusa, a jednak uczynki jego są przeciwne Bożym zamysłom. Wydaje mu się, że należy do Kościoła, gdyż został ochrzczony, a w rzeczywistości może jednak znajdować się bardzo daleko od Zbawiciela. Rozglądamy się wokół, któż to taki. A może nie trzeba szukać aż tak daleko...

ks. Krzysztof Bardski