Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 44 (10 września 2006)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

BÓG UZDRAWIA MIŁOŚCIĄ

Podczas naszych rozmów często padają zdania: „Czy ty liczysz na cuda?”, czy też: „Ja w cuda nie wierzę”. Może więc warto postawić sobie to pytanie: Czy wierzę w cuda?. A skoro nie szukam cudów, to czego szukam? W naszej duchowej chorobie potrzebujemy kogoś, kto mógłby nas dotknąć, byśmy mogli zobaczyć, usłyszeć. Bóg może, On chce nas dotknąć i uzdrowić. Tylko przy tej okazji chce, byśmy coś przemyśleli. Ale człowiek nie lubi naprawiać, konserwować, regenerować. Chce być sprawny – jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
Przypominam sobie opowieść o kaznodziei, który zbierał homilie i po latach zadał sobie pytanie: Gdzie są owoce moich kazań?. Każdy z nas może zapytać o owoce swego życia. Bóg zaprasza nas do współpracy w uzdrawiającym dotykaniu człowieka grzesznego, słabego. Czasem tylko nie umiemy temu sprostać. Innym razem człowiek chory nie chce nawet, byśmy się do niego zbliżali.
Dotyk Boga uleczył. Najpierw, dlatego że chory zrozumiał, iż ma już dość choroby. Ale uleczył również dlatego, że chory uwierzył, iż ten, który ma go dotknąć, chce go uzdrowić. Świat potrzebuje i wiary w cuda, i cudów. Pozostaje nam tylko pamiętać, że najbardziej potrzebuje jednego – dotknięcia Miłością.

ks. Jarosław A. Sobkowiak – marianin

Jezus rzekł do głuchoniemego: „«Effatha», to znaczy: Otwórz się!”. (Mk 7, 34)