Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 43 (3 września 2006)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

RECEPTA NA SZCZĘŚLIWE ŻYCIE

Co zrobić, by być szczęśliwym? W opinii wielu, ten problem jest szczególnie istotny współcześnie. Liturgia słowa przekonuje nas, że przed nim stawały również przeszłe pokolenia. Dla wędrującego przez pustynię Izraela szczęściem było zachowanie życia i dojście do ziemi obiecanej. Realizacja tych celów wymagała słuchania, strzeżenia i wypełniania praw i nakazów Pana.
Do tej problematyki odniósł się także św. Jakub. Poleca on, aby wsłuchiwać się w słowo prawdy pochodzące od Boga i wprowadzać je w czyn. Znakiem przynależności do Boga będzie odrzucenie zła i skierowanie się ku dobru.
Przepis na godne i szczęśliwe życie wydaje się być prosty, w praktyce jednak trudny do zrealizowania. Powodem jest słabość człowieka, który bardziej skory jest podporządkowywać się prawu ludzkiemu niż Bożemu. U wielu współczesnych chrześcijan można dostrzec coś z postawy Żydów, o których mowa w dzisiejszej Ewangelii. Ostry osąd Chrystusa, skierowany głównie do faryzeuszów: Uchyliliście przykazania Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji (…). Umiecie dobrze uchylać przykazania Boże, aby swoją tradycję zachować odnosi się także do nas. Niech przypomniane wyżej słowa Chrystusa zainspirują nas do głębszej refleksji nad własnym życiem.

ks. Stanisław Dziekoński

„Z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa… ”. (Mk 7, 21)