Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 54 (11 listopada 2001)

Rozważanie

(Łk 20, 27-38) Śmiercionośne spekulacje? Saduceusze twierdzili, że nie ma zmartwychwstania. Sami tworzyli argumenty na potwierdzenie tej tezy. Wymyślili opowieść o kobiecie, która przeżyła siedmiu mężów. Spekulacje saduceuszów były próbą wtłoczenia wiary w ciasne ramy racjonalizmu. Tak zduszona wiara, umiera. Nie bądź wyłącznie zajęty chęcią zrozumienia wszystkiego. Wiara opiera się na zaufaniu. O wszystkim dowiesz się w niebie, a najpewniejszą drogą do niego jest żywa wiara. Czy jest ci trudniej uwierzyć w twoje zmartwychwstanie niż w zmartwychwstanie Jezusa? "Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych", dlatego twoim przeznaczeniem jest życie.