Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 54 (11 listopada 2001)

Wprowadzenie do liturgii

BÓG JEST BOGIEM ŻYWYCH

Dzień Pański
Niebawem zakończy się rok liturgiczny. Kościół troszczy się o to, by w tym czasie skierować myśli wiernych ku sprawom najważniejszym - ku ostatecznemu przeznaczeniu, ku powstaniu z martwych. Zmartwychwstanie nie jest wyłącznie obietnicą chrześcijaństwa. Bronią jej faryzeusze przed saduceuszami, mającymi poglądy materialistyczne i racjonalistyczne. Nic dziwnego, że temat ten zaistniał w dzisiejszej Ewangelii. Ona przecież odzwierciedla poglądy ludzi czasów Chrystusa i wyznacza drogę wszystkim pokoleniom ludzkim, kierując ich myśl ku Bogu życia. To od Niego Bracia Machabejscy otrzymali życie, które byli gotowi utracić, broniąc Prawa, gdyż wiedzieli, że Bóg 'wskrzesi ich i ożywi do życia wiecznego'. Jezus uświadamia nam dzisiaj, że Bóg jest Bogiem żywych a nie Bogiem umarłych. Gdyby umarli nie mieli powrócić do życia, to lud Boży byłby jedynie tłumem przemijającym. Połączenie ciał i dusz, którego wyczekujemy w zmartwychwstaniu, potwierdza naszą wiarę, że Bóg jest Bogiem żywych, bo sam żyje wiecznie i jest źródłem życia. Dał ludziom życie w akcie stworzenia i da je na powrót po śmierci, w chwili zmartwychwstania.

ks. Tadeusz Zasępa

'Ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym już umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi'. (por. Łk 20, 35-36)