Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 42 (27 sierpnia 2006)

Rozważanie

Czy rozumiem liturgię Kościoła?

[1]
ZNAKI I SYMBOLE…


Rzeczywistość świata zewnętrznego, jaką człowiek spotyka, jest często trudna do odczytania, dlatego szuka się zrozumiałych sposobów wzajemnego porozumienia. Należą do nich formy werbalne, czyli słowne; akustyczne, czyli dźwięk, a w tym muzyka; wizualne, do których zaliczamy znaki graficzne i kolory. Wszystkie pragną coś przekazać, przybliżyć trudną do wyrażenia rzeczywistość.
Kościół, który otrzymał od swego Założyciela misję ewangelizacyjną, stara się dotrzeć do ludzi z przekazem wiary i korzysta ze współczesnych form językowych, aby przybliżyć często trudne do zrozumienia treści. Liturgia Kościoła posługuje się symbolami, znakami, porównaniami, metaforami, by oddać rzeczywistość nadprzyrodzoną. Szereg znaków pochodzi od samego Chrystusa i stanowią niezmienne elementy liturgii Kościoła. Należą do nich chleb, woda, wino. Są również znaki, które wprowadziła tradycja chrześcijańska i tą drogą stały się nieodzownymi elementami świętych czynności.
Znajomość ich znaczenia pomaga w pogłębieniu i przeżywaniu aktów wiary oraz realizacji miłości Boga, człowieka i świata. Każdy człowiek wierzący spotyka się z nimi na co dzień, a znajomość ich treści pomaga w głębszym przeżyciu aktu wiary, który wyraża się w czynnym uczestnictwie w życiu liturgicznym. Wspólnotowy udział w liturgii jest wyrazem obecności Kościoła w świecie i wyrazem wiary chrześcijanina.
Liturgia Kościoła jest przede wszystkim światem symboli biblijnych, ale także symboli wprowadzonych dzięki tradycji. Każdy znak i symbol, jakim posługuje się liturgia, prowadzi do prawdy, ale nie odkrywa jej całkowicie – pozostawia część tajemnicy. Poznanie zmysłowe (wzrok, słuch, powonienie, dotyk), jakim człowiek posługuje się na co dzień, jest narzędziem, które prowadzi go do zbawienia i uwielbienia Boga. Człowiek wierzący pamięta o słowach Jezusa, że prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie (J 4, 23), ale pragnie również zewnętrznymi środkami okazać wewnętrzne uczucia.
Każdy chrześcijanin biorący udział w niedzielnej liturgii spotyka się w kościele z różnymi przedmiotami i symbolami pragnącymi wyrazić rzeczywistość nadprzyrodzoną, która nie jest do wypowiedzenia, gdyż spotyka się stale z tajemnicą Bożego działania i uświęceniem człowieka, jakie dokonują się przez Chrystusa w Duchu Świętym. Poznanie ich znaczenia i odkrycie ich treści ma pomóc chrześcijaninowi w codziennej wędrówce do domu Ojca Niebieskiego.

ks. Zbigniew Wit