Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 41 (20 sierpnia 2006)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

POKARM Z NIEBA

Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi o sobie, że jest chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Zachęca nas do spożywania tego chleba, ponieważ spożywanie chleba, który jest Jego Ciałem, prowadzi nas do głębokiego zjednoczenia z Nim i do osiągnięcia życia wiecznego. Są to słowa trudne do zrozumienia. Słuchacz spodziewałby się od Jezusa ich wyjaśnienia.
Nie dziwimy się pytaniu Żydów: Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie? Jezus nie wyjaśnia jednak niczego. Oczekuje od nas, byśmy w pokorze i prostocie ducha przyjęli za prawdę to, co mówi.
Głęboka prawda i mądrość słów Jezusa staje się człowiekowi bliska dopiero wtedy, kiedy zaczyna wprowadzać je w życie. Dzieje się tak, gdy człowiek przyjmuje chleb eucharystyczny jako Ciało Jezusa i gdy wzmocniony tym pokarmem kieruje się w myślach, słowach i czynach wskazaniami Jezusa Chrystusa.
Wierne kroczenie drogą wyznaczoną przez Niego jest stopniowym i nieustannym nabywaniem mądrości. Jest to mądrość niezwykła, przerasta bowiem nieskończenie możliwości ludzkiego rozumu, a z drugiej strony dostępna jest każdemu człowiekowi. Mądrość ta udziela rozwagi, pozwalającej z całkowitą pewnością rozpoznać i czynić to wszystko, co służy większemu dobru człowieka i dobru naszych bliźnich.

ks. Tadeusz Dola