Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP Rok B (biały) Nr 40 (15 sierpnia 2006)

Rozważanie

WAKACYJNE ZAMYŚLENIA

[8]
Hołd złożony Królowej Nieba i Ziemi


Bóg, chcąc wywyższyć Maryję nad wszystkie stworzenia, dał Jej łaskę nadprzyrodzoną. Utwierdził Ją w świętości, przyodział we wszelkie piękno i wspaniałość łaski, i w tym darze jakby wyczerpał wszystką swoją potęgę, mądrość i miłość. Maryja z głębi wdzięcznego serca bezustannie powtarza: „Wielbi dusza moja Pana, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”. Wzywa również wszystkie rozumne stworzenia do wspólnego z Nią dziękczynienia; zwłaszcza, że łaskę tę otrzymała nie tylko dla siebie, ale i dla nas, dla naszego zbawienia. Więc mówi: „Uwielbiajcie ze mną Pana”.
O Maryi możemy powiedzieć: „Z Jej pełności wszyscyśmy otrzymali”. Szczęśliwy jest ten, kto ma do Maryi prawdziwe nabożeństwo. Szczęśliwa jest Polska, gdyż czci Maryję jako swoją Panią i Królową. To Ona sprawiła, że dzisiaj Polacy odznaczają się pośród narodów chrześcijańskich żywszą wiarą, chrześcijańską nadzieją i Bożą miłością. Te cnoty to nasze największe bogactwo i Boże błogosławieństwo. Do nich będą dodane, jeśli Bóg zechce, i dobra doczesne. Cóż by nam pomogło panować nawet nad całym światem i posiadać wszystkie ziemskie skarby, gdybyśmy nie mieli Królestwa Bożego?
Tylko miłość, która płynie z żywej wiary, trwa na wieki. Zwycięstwa odniesione za sprawą Maryi przez W. Jagiełłę, S. Czarnieckiego, K. Chodkiewicza, J. Sobieskiego i innych sławnych Polaków, nie tylko przyniosły ziemskie dobrodziejstwa, ale odnosiły się także do dóbr wiecznych. Jeśli Polacy będą szczerze nabożni do Najświętszej Maryi Panny i naśladować Jej cnoty, wyproszą dla siebie i dla całego narodu potrzebne łaski doczesne i duchowe. Póki jest w nas cześć do Maryi, posiadamy wymowny znak życia i zdrowia narodu.
Mamy więc gorliwie służyć Matce Bożej i odznaczać się czynną gorliwością o chwałę Jej Syna. Droga do tego jest jedyna: posłuszeństwo Kościołowi. Chcemy mieć wiarę świętą za matkę, chcemy jej służyć na wzór naszych ojców. Będziemy ją wyznawać w życiu publicznym, ale nie używać jej jako hasła lub narzędzia w celach politycznych, które odstawia się na bok w przypadkach niewygodnych. Nie będziemy potępiać tych, których postępowanie oceniamy jako błędne. Własnym przykładem postaramy się im pomóc, aby weszli na drogę sprawiedliwości. Natomiast śmiało i otwarcie potępimy nie osobę, ale błąd i grzech. Oto piękny hołd, złożony Najświętszej Pannie przez Polaków oraz świetny program działania na przyszłość.

[link(_blank):http://www.edycja.pl/index.php?mod=ksiegarnia&item=925]bł. Bronisław Markiewicz, Jak stać się na wieki szczęśliwym, Edycja Świętego Pawła[/link(_blank)]