Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 39 (13 sierpnia 2006)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

UWIERZYĆ JEZUSOWI

Żydzi słuchający Jezusa nad Jeziorem Galilejskim, choć wcześniej byli świadkami cudu rozmnożenia chleba, nadal widzieli w Nim tylko człowieka, syna Józefa i Maryi z Nazaretu. Nie zdobyli się na wiarę, która pozwoliłaby zobaczyć w Nim Syna Bożego pochodzącego z nieba. Szemrali, gdy zapowiadał, że da im swoje ciało na pokarm dający życie wieczne, ponieważ bardziej ich obchodziło to, by dzięki Jezusowi mogli codziennie najeść się do syta „powszednim chlebem”.
To prawda, że do tego, by doświadczyć mocy Eucharystii i zauważyć obecność Chrystusa pod postacią chleba, potrzeba wiary. Ale nie tylko. Trzeba też zaufać słowom Jezusa, w nich bowiem zawarta jest zarówno wielka mądrość, jak też troska o człowieka. Ponadto trzeba uwierzyć całej rzeszy świętych, którzy z wielką wiarą przyjmowali Komunię Świętą, ponieważ dzięki Eucharystii odczuwali zawartą w niej miłość Jezusa, moc i źródło życia.
Jezusowi tak bardzo zależy na naszym życiu wiecznym, że zechciał przez wszystkie wieki być naszym Pokarmem, aby nas umacniać na naszej ziemskiej drodze do Boga. Droga ta wielokrotnie usiana jest przeszkodami i trudnościami, ale dzięki mocy Bożej wszystkie je możemy pokonać i osiągnąć prawdziwe szczęście.

 
ks. Franciszek Mickiewicz – pallotyn

„Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. (J 6, 51)