Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 37 (30 lipca 2006)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

SPOŻYWAĆ ZE STOŁU PAŃSKIEGO

Wielokrotnie odczuwamy współczucie i bezradność, gdy nie możemy przyjść z pomocą ludziom w ich potrzebach. Także w naszym życiu albo w życiu ludzi, których znamy pojawiają się ubóstwo czy niedostatek. Za dwieście denarów – odpowiada Filip Jezusowi na widok tłumu głodnych ludzi – nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać.
Jezus wziął chleb i ryby, odmówił błogosławieństwo i rozdał ludziom. Jedli wszyscy do syta i zostało jeszcze dwanaście koszów resztek. Ten cud wywołał podziw i zachwyt – aż do skrajnego entuzjazmu. Jezus nie chce jednak, by kojarzono Jego misję z misją proroka cudotwórcy, który za darmo syci wszystkich. Swoim postępowaniem najpierw uczy nas tego, że ma moc, by tego dokonać. Po drugie, wymaga naszej współpracy: kazał przynieść owych pięć chlebów i dwie ryby – wszystko, na co było stać słabego człowieka. I po trzecie – modlitwa z dziękczynieniem i zawierzeniem Bogu uzupełnia ludzki wysiłek i przynosi upragnione owoce.
Nie myślmy o Bogu jako o kimś, kto zastawia stół i rozwiązuje wszystkie nasze problemy. Myślmy o Nim jak o Ojcu, który błogosławi nam i pomnaża to, co jest owocem naszego wysiłku i pragnie posłużyć się nami w udzielaniu pomocy innym ludziom.

o. Andrzej Kiejza – kapucyn

Jezus, mając pięć chlebów i dwie ryby, cudownie nakarmił tłumy. (por. J 6, 1-15)