Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 36 (23 lipca 2006)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

DOBRY PASTERZ

Bóg przez proroka Jeremiasza zapowiada, że ustanowi dla swoich owiec pasterzy, którzy będą się o nie troszczyli.
Pan Jezus mówi, że jest Dobrym Pasterzem – ogłasza, że w Nim spełnia się zapowiedź mesjańska. On będzie realizował to, co Bóg zapowiedział przez proroków.
Wizerunek Dobrego Pasterza znaleziony został w katakumbach. Spotykamy go także na świecznikach, mozaikach i tablicach nagrobnych z czasów wczesnego chrześcijaństwa. Obrazy te świadczą, że kult Chrystusa Dobrego Pasterza był bardzo żywy w pierwotnym Kościele. Przypominały one pierwszym chrześcijanom, że Jezus ich kocha i troszczy się o nich.
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje troskę Jezusa o Apostołów i o wszystkich, którzy szli za Nim. Troszczy się On o wszystkie ich potrzeby, także o odpoczynek. Gdy ujrzał wielki tłum, który szedł wszędzie za Nim, zdjęła Go litość. Byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.
Jaka powinna być nasza odpowiedź na miłość Jezusa, na pragnienie poznania Go i na wymóg wiernego zachowania Jego nauki? Tylko On jest Drogą, Prawdą i Życiem. Przylgnąć do Niego to również słuchać głosu tych, których pozostawił nam jako swych przedstawicieli. Oni – w Jego imieniu – są dzisiaj naszymi pasterzami.

ks. Józef Gaweł – sercanin

Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, zdjęła Go litość i zaczął ich nauczać. (por. Mk 6, 34)