Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 35 (16 lipca 2006)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

BOŻY PLAN ZBAWIENIA

Każdy człowiek ma marzenia. Także Bóg ma swoje marzenie względem człowieka. Wkłada w nie całą swoją mądrość i dobroć. Drugie czytanie pozwala nam zrozumieć, że to „marzenie” Boże sięga czasów „przed założeniem świata”. Już wówczas Bóg myślał o nas. „Myśleć”, „pragnąć” w świecie Biblii, oznacza „nosić w swoim sercu”, czyli zanim świat zaistniał, Bóg nosił nas w swoim sercu.
Gdy nastąpił czas stworzenia człowieka, Bóg czyni go na swój „obraz i podobieństwo” (Rdz 1, 27). Święty Grzegorz Wielki dopatruje się w człowieku Bożego obrazu w tym, że człowiek jest stworzony dla wieczności: ma swój początek, ale nigdy nie będzie miał końca. Natomiast Boże podobieństwo mieści się w tym, że człowiek posiada pamięć, rozum i wolę. Dzięki temu może poznawać i kochać swego Stwórcę. Jest zdolny „nosić” Stwórcę w swoim sercu! Nic więc dziwnego, że Bóg dla tak drogiego sobie stworzenia pragnie, by było ono „święte i nieskalane przed Jego obliczem”, całkowicie „dla Niego samego” i „przybranym synem” w Jezusie Chrystusie.
By w człowieku zrealizowało się w pełni Boże marzenie, z pomocą przychodzi mu Jezus Chrystus, źródło życia i świętości, który mówi o sobie: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6).

ks. Henryk Skoczylas – michalita

Jezus rozesłał po dwóch Apostołów. Oni wyszli i wzywali do nawrócenia. (por. Mk 6, 7. 12)