Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 33 (2 lipca 2006)

Rozważanie

Wakacyjne zamyślenia

[1]
Pierwsza, najwyższa i jedyna prawda


Każdy człowiek, spostrzegłszy jakikolwiek przedmiot, pyta się, na co on jest, do czego on służy? A najbardziej zaciekawia nas nasze własne istnienie. I pytamy się, po co człowiek żyje na tej ziemi? Jaki jest cel i przeznaczenie jego życia?
Cel więc ostateczny naszego przebywania na tej ziemi jest nadprzyrodzony, zakotwiczony w Bogu wszechmogącym i wiecznym. Bóg dał nam wszystko, cokolwiek posiadamy: nie mamy nic naszego i ściśle własnego, chyba tylko nasz grzech. Bóg zatem jedynie zasługuje, aby Go coraz bardziej poznawać, miłować i Mu służyć. Jemu należy się od nas całkowita miłość. Kto zatem całym swoim sercem zwraca się do jakiejkolwiek rzeczy na świecie, ten uchybia Bogu i mija się ze swoim celem ostatecznym.
Natomiast szczęśliwy jest ten człowiek, który szuka przede wszystkim Boga i wszystkiego się wyrzeka z miłości do Niego.
Choćbyś stał się wielkim człowiekiem i już za swego życia oglądał na własne oczy liczne pomniki postawione na twoją cześć, a nie miał Boga w sercu, na nic to ci się nie przyda. Ziemskie przyjemności, bogactwa, zaszczyty, rozgłos i sława przeminą jak cień… Tylko Bóg nie przeminie oraz ci, co dla Niego żyją i Jemu z miłością służą. Jedynie Bóg jest niezmienny i niezwyciężony. Kto chce być w tym życiu zadowolony i z Bogiem na wieki królować, niech tu na ziemi stale z Nim, dla Niego i przez Niego działa, uznając Go za swój cel ostateczny. Oto tajemnica szczęśliwego życia na tej ziemi i w wieczności. Oto prawdziwa i istotna mądrość, bez której nie ma szczęścia na świecie dla nikogo: ani dla pojedynczego człowieka, ani dla narodu. Tylko ten jest prawdziwie mądry, kto dąży przede wszystkim do szczęścia wiecznego.

Na podstawie książki wydanej przez Edycję Świętego Pawła: [link(_blank):http://www.edycja.pl/index.php?mod=ksiegarnia&item=925]bł. Bronisław Markiewicz, Jak stać się na wieki szczęśliwym, Biblioteka Dnia Pańskiego nr 49.[/link(_blank)]