Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 53 (4 listopada 2001)

Wprowadzenie do liturgii

ZMIANA ŻYCIA JEST MOŻLIWA!

Dzień Pański
Razem z Jezusem wchodzimy dziś do Jerycha. Nauczyciel wędruje, by spotkać człowieka, którego uleczy. Idzie wprawdzie ulicami miasta, ale tak naprawdę pragnie przemierzać drogi ludzkiego serca, szczególnie te ukryte - nawet przed najbliższymi. Niepozorny Zacheusz także pragnie zobaczyć Jezusa, jednak tłum zasłania mu Nauczyciela. Ale Zacheusz nie poddaje się, robi wszystko, aby spełnić swoje pragnienie. Niedługo potem zasiada z Jezusem przy stole w swoim domu. To, co wydawało się mu marzeniem, bardzo szybko stało się rzeczywistością. Czasem mówimy, że 'niemożliwa jest zmiana naszego życia'. Zacheusz swoim zachowaniem, swoją decyzją daje nam przykład, że nie zawsze musi tak być. Po spotkaniu z Jezusem zmienia swoje serce i postanawia: 'Panie, oto połowę mego majątku oddaję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie' (Łk 19, 8). Nie mówi 'daję wszystko', ale ustala pewne granice i je respektuje. Również i my możemy pomóc innym w odpowiednich dla nas 'granicach'. Jeśli zdecydujemy się na Zacheuszowe nawrócenie, także i my usłyszymy od Jezusa: 'Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu' (Łk 19, 9).

ks. Tomasz Lubaś - paulista

Jezus rzekł do Zacheusza: 'Zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu'. (Łk 19, 5)