Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 32 (25 czerwca 2006)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

CZEMU TAK BOJAŹLIWI JESTEŚCIE?

Życie człowieka zawsze było i jest nadal pełne niebezpieczeństw. Zagrażają nam kataklizmy, choroby, wojny… Niekiedy wystarczy chwila i człowiek traci życie. Od wieków starano się uczynić bezpiecznym życie ludzi. Mimo to pozostał w nas lęk o życie, a nawet wzmaga się jego siła. Wielu ludzi nie doświadcza bezpośredniego zagrożenia życia, ale pojawiają się inne problemy: brak poszanowania godności ludzkiej, prawa i wartości moralnych, brak pracy… Zjawiska te rodzą w ludziach niepewność, załamują poczucie sensu życia i tworzą pustkę, w której coraz mocniej odzywa się zalęknione ludzkie serce. Dla wielu ludzi ten pełen chaosu świat jest dowodem na to, że Boga nie ma albo że On nie interesuje się człowiekiem. Być może podobna myśl pojawiła się w głowach walczących z żywiołem uczniów Jezusa. Mimo bliskości Mistrza, poczuli się osamotnieni i pozostawieni samym sobie. Wybawieniem okazało się zwrócenie się wprost do Jezusa, który uświadomił im, że tym, co pokonuje lęk – jest wiara. Kto ufa Bogu, będzie zdolny przyjąć każde trudne doświadczenie. Wiara nie usuwa cierpienia i trudów, daje natomiast człowiekowi wolność i pewność, że nad wszystkim czuwa Bóg, który prowadzi człowieka ku pełni szczęścia.

 
ks. Wojciech Turek – paulista

„Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!”. (Mk 4, 40)