Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA Rok B (biały) Nr 30 (15 czerwca 2006)

Rozważanie

Apostolstwo eucharystyczne kobiety


Niewiasto katolicka, [chciej] zrozumieć swe apostolstwo! Na wzór Chrystusa – bądź apostołką miłości! Mając Jezusa w sercu, szukając siły u stóp tabernakulum, zamienisz życie swe w życie miłości, a tą miłością zwyciężysz wszelkie trudności w życiu matki, w życiu małżonki, w życiu pani domu. Nie byłoby dzisiejszych fatalnych rozwodów, gdyby niewiasta, małżonka, w życiu rodzinnym, w pożyciu małżeńskim kierowała się miłością, zaczerpniętą nie z miłości własnej, ale z miłości Serca Jezusa.
Na wzór Jezusa w tabernakulum bądź apostołką modlitwy! Modlitwą u stóp białej Hostii, modlitwą po Komunii Świętej, gdy Jezusa masz w sercu – wszystko wyprosisz. Modlitwa to prawdziwe apostolstwo!
Niewiasto katolicka, czy rozumiesz, że Twym obowiązkiem obronić modlitwą duszę męża od złych wpływów, od niewiary, od niewierności (…), duszę dzieci od pokus młodości, od niemoralności, od materializmu, od odstępstwa od Boga (…)? A nie dość jednego pacierza, często bezmyślnie odmawianego. (…) Nie! U stóp tabernakulum niech gorąca modlitwa wznosi się ku Bogu za pośrednictwem Jezusa-Hostii, a Bóg wysłucha – to pewne. Po każdej modlitwie u stóp Eucharystii zaniesiesz do domu swego trochę tej atmosfery eucharystycznej, zdrowego Bożego tchnienia, które uświęca i oczyszcza.
(…) Czy u stóp Hostii Przenajświętszej nie nauczysz się tego, że najważniejsze twe apostolstwo eucharystyczne – to apostolstwo ofiary? Najważniejsze, ale i najtrudniejsze. Jezus zostawił Apostołom swoim Przenajświętszy Sakrament jako pamiątkę swojej Męki i śmierci, aby ten Przenajświętszy Sakrament i nam nieustannie przypominał nasz obowiązek stawania się ofiarą dla miłości Jezusa, dla zdobywania Jemu dusz. Tylko Jezus w tabernakulum, Jezus – pokarm codzienny twej duszy, da ci siłę do życia najwspanialszego, do apostolstwa ofiary.
Kochaj, niewiasto katolicka, kochaj tak gorąco, tak z całego serca Jezusa w tabernakulum! Kochaj Go, bo On twym Przyjacielem najwierniejszym, który zawsze gotów ciebie wysłuchać, ciebie pocieszać, ciebie wzmocnić w twych cierpieniach i trudnościach! Kochaj Jezusa w tabernakulum, bo On Życiem życia twego, Sercem twego serca – On twą Miłością, wszystko twoje na ziemi. Choćby wszystko cię zdradziło, wszystko cię opuściło, On zawsze zostanie przy tobie, zawsze będzie ci Obrońcą i Opiekunem. Kochaj całą wolą twego serca, a wtedy będziesz apostołką Eucharystii wszędzie, gdzie cię Bóg postawi (…).

Na podstawie książki wydanej przez Edycję Świętego Pawła: [link(_blank):http://www.edycja.pl/index.php?mod=ksiegarnia&item=1063]św. Urszula Ledóchowska, Kobieta – apostołką Eucharystii, Biblioteka Dnia Pańskiego nr 52.[/link(_blank)]