Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA Rok B (biały) Nr 30 (15 czerwca 2006)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

CIAŁO BOGA WYRAZEM NOWEGO PRZYMIERZA

Przymierze z Bogiem – niezależnie od formy – ukazuje zawsze cenę wielkości człowieka. Pierwotnie był nią cielec – poświęcano go jako okup za człowieka. Bóg Przymierza daje ostatecznie swojego Syna. Ofiara ta oznacza, że Ciało i Krew Boga są ceną za ciało i krew człowieka, za jego życie.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przypomina nam jeszcze jedną prawdę – Bóg nie szuka już ofiary, staje się nią On sam; ta uroczystość jest przede wszystkim świętem wielkości człowieka, a Bóg jest przywołany jako cena tej wielkości. Stwórca uświadamia nam, że zbawienie jest darem darmo danym, ale nabytym za najwyższą cenę – Męki i śmierci Syna Bożego na krzyżu.
Bóg daje swojego Syna w Ciele i we Krwi. Oczekuje też od człowieka odpowiedzi w ciele i we krwi, całym życiem. Jakże ubogie byłoby nasze chrześcijaństwo, gdyby Bóg zostawił człowiekowi mglistą ideę zbawienia – bez tego konkretu. Ale równocześnie, jakże bezduszna byłaby mglista odpowiedź człowieka bez konkretu, bez odpłacenia Bogu wykupionym ludzkim życiem. Pamiętajmy o tym szczególnie dziś, gdy idąc ulicami naszych miast i wsi składamy cześć Bogu za to, że aż do skończenia świata z nami pozostał w postaciach swojego Ciała i swojej Krwi.

ks. Jarosław A. Sobkowiak – marianin

„Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii!”. (pieśń)