Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY Rok B (biały) Nr 29 (11 czerwca 2006)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

PRAWDA O BOGU CHRZEŚCIJAN

Kim jest Bóg, w którego wierzę? Odpowiedzi na to pytanie szukali ludzie od zarania dziejów. Z pomocą przyszedł sam Bóg. W słowach i czynach swojego Syna objawił nam nie tylko wielkie miłosierdzie Stwórcy, Jego miłość i troskę o każdego człowieka, ale też istotę Boga. Z nauki Jezusa dowiadujemy się, że Bóg jest jeden, posiada boską naturę, ale jest w trzech Osobach. Bóg chrześcijan to Ojciec, Syn i Duch Święty. Bóg Ojciec jest całkowicie niezależny w istnieniu i działaniu. Syn Boży jest współistotny Ojcu i przez relację synostwa pochodzi od Ojca. Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna. Trzy Osoby w Bogu współprzenikają się i są równe w działaniu.
Prawda o Trójcy Świętej, ujęta w dogmat wiary katolickiej, nie jest tylko przedmiotem teologicznych i filozoficznych spekulacji. W dzisiejszej Ewangelii Zmartwychwstały Pan w pozdrowieniu skierowanym do Kościoła objawia nam Trójcę Świętą jako Nieskończoną Miłość, która od tajemnicy boskiej rozprzestrzenia się na naturę człowieka i w Kościele zajmuje jedno z uprzywilejowanych miejsc wyrazu. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego dokonuje się zbawienie człowieka. Dlatego dziś gorąco prośmy Boga, aby wiara w Świętą Trójcę posłużyła nam do zbawienia duszy i ciała.

ks. Stanisław Dziekoński

„Tobie, wszechmocny nasz Panie, Coś w Trójcy jednym jest Bogiem, Cześć, uwielbienie i chwała, Niech będzie teraz i zawsze. Amen”.