Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

V NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok B (biały) Nr 25 (14 maja 2006)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

KRZEW WINNY I LAROROŚLE

Pierwsze czytanie ukazuje nam inspirującą wizję Kościoła. Panował w nim pokój i życie bogobojne oraz doświadczał on działania Ducha Świętego. Dzięki temu Kościół „rozwijał się”. Występujące tu słowo greckie ’oikodomunéne dosłownie oznacza: był budowany. Rozwój Kościoła zatem jest tu oddany metaforycznie obrazem „domu” w trakcie budowy. Chodzi więc o wzrost, który domaga się wielu działań zaplanowanych, zorganizowanych i harmonijnych. W tym wzrastaniu, jak zauważamy, nie wystarczają jedynie ludzkie wysiłki i działania. Konieczna jest pomoc nadprzyrodzona.
O konieczności Bożej pomocy mówi także Chrystus w dzisiejszej Ewangelii, przedstawiając obraz krzewu winnego i latorośli oraz stwierdzając: Beze Mnie nic nie możecie uczynić. Innymi słowy, by nasze ziemskie życie było duchowo owocne, koniecznie musimy „trwać” w Jezusie Chrystusie. Nie wystarcza jednak tylko bierne „trwanie” w Nim. Życie musi przynosić duchowe owoce. Bez nich człowiek ściągnie na siebie potępienie i odrzucenie.
O owocach, których Jezus oczekuje od nas, mówi drugie czytanie. Są nimi uczynki podyktowane wiarą i miłością, a nade wszystko, czyny płynące z wiernego wypełniania Bożych przykazań.

ks. Henryk Skoczylas – michalita

„Jeżeli we Mnie trwać będziecie, owoc obfity przyniesiecie”. (J 15, 7. 8)