Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok B (biały) Nr 24 (7 maja 2006)

Rozważanie

SIOSTRY PAULISTKI – MISJA SŁOWA

Zgromadzenie Córek Świętego Pawła powołane jest w Kościele do ewangelizacji przez środki społecznego komunikowania. Powstało we Włoszech w 1915 r. jako część formującej się wówczas, z inspiracji bł. ks. Jakuba Alberione, Rodziny Świętego Pawła. Patronem i duchowym założycielem Zgromadzenia jest św. Paweł Apostoł, który sam „zdobyty przez Chrystusa”, poświęcił życie zdobywaniu ludzi dla Niego. Misja Pragnienie miłości i relacji z innymi jest wpisane w naturę człowieka, toteż ludzie wszystkich czasów, choć nie zawsze świadomie, szukają Boga. Misją Zgromadzenia jest głoszenie Bożej prawdy i miłości w sposób przemawiający do współczesnego człowieka. Ogromny wpływ na styl życia ludzi i na ich wybory, jakich dokonują, mają dziś media: książki, gazety, czasopisma, telewizja, radio, i Internet. W tym wszystkim można ukazywać ludziom Boga, który odpowiada na najgłębsze pragnienia człowieka. Życie wspólne ułatwia wsłuchiwanie się zarówno w słowo Boże jak i w dzisiejsze czasy. Są to źródła inspiracji dla działalności paulistek, mającej być odpowiedzią na wolę Bożą i potrzeby ludzi. Duchowość Celem życia każdej paulistki jest upodobnienie się do Jezusa, swojego Mistrza, tak aby móc powiedzieć za św. Pawłem: „żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus”. Polega to na przemianie własnej woli, umysłu i serca na wzór Jezusa, który jest pewną Drogą, jedyną Prawdą i prawdziwym Życiem człowieka. Maryja jako pierwsza dała światu Jezusa. Ksiądz Alberione polecił naśladować Ją w Jej wierze, miłości, służbie i zawierzeniu oraz czcić jako Królową Apostołów. Modlitwa polega na czerpaniu duchowej siły z żywego źródła, jakim są słowo Boże i Eucharystia. Siostry modlą się szczególnie za pracowników i odbiorców mass mediów prosząc, by nowoczesne środki komunikowania były zawsze narzędziem dobra, i wynagradzając za krzywdy czynione ludziom tą drogą. Siostry Paulistki – więcej informacji na stronach: [link(_blank):http://www.paulistki.pl]www.paulistki.pl[/link(_blank)] 20-620 Lublin, ul. Sowińskiego 61, tel. 081.525.78.30, fax 081.524.33.21 e-mail: paulistki@paulistki.pl

s. Ewa Głowińska – paulistka