Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok B (biały) Nr 24 (7 maja 2006)

Katecheza

MODLITWA O POWOŁANIA

Misjonarzy Kombonianów
Panie Jezu, który wezwałeś Apostołów. by stali się rybakami ludzi i twórcami świata, w którym króluje sprawiedliwość i pokój, wezwij także do siebie młodych mężczyzn i młode niewiasty. Wzbudź w ich sercach pragnienie pozostania z Tobą i naśladowania Cię aż do końca. Spraw, by mieli udział w Twoim dążeniu do zbawienia całej ludzkości i otwórz ich serca na cały świat. Wezwani i przemienieni przez Ciebie w „sól i światło” niech staną się świadkami Twojej obecności i głosicielami Twojego królestwa aż po wszystkie krańce ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen