Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI Rok B (biały) Nr 23 (3 maja 2006)

Rozważanie

PROŚBA O MIŁOŚĆ KU MARYI


Z Testamentu św. Urszuli:
Jezus na krzyżu w testamencie zostawił nam Maryję; ostatnia wola Jezusa względem nas: abyśmy byli dobrymi dziećmi Maryi. Więc do tego dążmy, o to się módlmy, o to się starajmy ze wszystkich sił. Wszak Maryja Matką waszą tak dobrą, tak litościwą. Ona pragnie zbawienia naszego więcej, niż my go pragniemy, więc do Niej się uciekajcie zawsze z dziecięcą ufnością. Nigdy nie pozwólcie zniechęceniu, nieufności rozpanoszyć się w sercu waszym!
Muszę być dla Niej prawdziwie dobrym dzieckiem. Muszę więc kochać Maryję wielką, czułą miłością, a miłość tę wyrabiać w sobie przez rozważanie Jej świętości, dobroci i piękności. Muszę wyrabiać w sobie wielką ufność ku Maryi, rozważając z jednej strony Jej potęgę – bo Ona może wszystko wyprosić u Boskiego swego Syna, gdyż jest wszechmocą błagającą – a z drugiej strony Jej tak wielką dobroć, która sprawia, że współczuje każdej ludzkiej nędzy, że każda łza pobudza Ją do litości. Muszę naśladować Jej cnoty, bo dobre dziecko chce być podobne do swej matki. Muszę służyć Jej wiernie, modlić się do Niej, prosić o pomoc w każdej potrzebie i wołać o ratunek w czasie pokusy. Muszę cieszyć się Jej chwałą w niebie, Jej niepokalanością, Jej wielkością, muszę me małe serce przykuwać do Serca Maryi cudnym łańcuchem Różańca świętego… Muszę trzymać się Jej ręki jak małe dziecko, które trzyma się ręki matki, i trwać przy Niej myślą, sercem, duszą, chowając się przed napaścią nieprzyjaciela pod Jej biały płaszcz.
Maryjo, ja tak chcę słuchać Jezusa i wiernie wykonać ostatnią Jego wolę! Przecież to dla mnie szczęście, że mogę mieć Ciebie za Matkę!

Na podstawie książki wydanej przez Edycję Świętego Pawła: [link(_blank):http://www.edycja.pl/index.php?mod=ksiegarnia&item=427]św. Urszula Ledóchowska, O naśladowaniu cnót Serca Jezusowego, Biblioteka Dnia Pańskiego nr 44.[/link(_blank)]