Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI Rok B (biały) Nr 23 (3 maja 2006)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

„OTO MATKA TWOJA”

Maryję jako Królową Polski ogłosił nie Episkopat, lecz panujący król – Jan Kazimierz. Tamte śluby wyrażały wdzięczność za ocalenie ojczyzny i zawierały zobowiązanie do wierności Chrystusowi i mądrych rządów. Jednak te przyrzeczenia nie zostały dotrzymane. Dopiero Konstytucja 3 Maja wprowadziła sprawiedliwsze ustawy, ale było już za późno, by ratować Polskę przed niewolą. 26 sierpnia 1956 r. – gdy Prymas Wyszyński był jeszcze więziony przez komunistów – Episkopat Polski dokonał na Jasnej Górze odnowienia ślubów sprzed 300 lat, przyrzekając m.in. stać na straży życia, małżeństwa, ładu moralnego i społecznego.
Te przyrzeczenia pozostają aktualne! Ich realizacja jest możliwa, gdy nie ulegamy panowaniu cywilizacji śmierci, lecz gdy naśladujemy Maryję w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Jej królowanie to macierzyńska opieka. Ona stała pod krzyżem Syna i jest wraz z nami, gdy dźwigamy nasze krzyże. Wtedy, gdy Ona króluje, my jesteśmy wolni. Maryja jest znakiem miłości i obecności Boga, który proponuje nam drogę błogosławieństwa. Maryja jest moją Królową wtedy, gdy naśladuję Jej miłość do Boga i do człowieka oraz gdy wypełniam Jej matczyne polecenie: czyń wszystko, co mój Syn mówi do ciebie.

ks. Marek Dziewiecki

Polski Tyś Królową i najlepszą Matką. (pieśń)