Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH Rok C (biały) Nr 52 (1 listopada 2001)

Wprowadzenie do liturgii

SZCZĘŚCIE ŚWIĘTYCH

Dzień Pański
Dzisiejsza uroczystość jest zwiastunem wielkiej radości i nadziei dla nas - każdy z nas może osiągnąć świętość i niebo. Jan Apostoł w apokaliptycznej wizji ujrzał w niebie wielki tłum świętych 'którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem' (Ap 7, 9). Wśród nich są kanonizowani, ale jest też wielu bezimiennych świętych, kobiet i mężczyzn żyjących w różnych okresach historycznych. Mają oni ze sobą coś wspólnego: 'Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy' (Ap 7, 9), jednym głosem, donośnie, z całego serca uwielbiają Boga i Baranka. To zewnętrzne upodobnienie, którego symbolem są białe szaty, ma źródło w wewnętrznym podobieństwie między nimi, a przede wszystkim w podobieństwie do Boga, na którego obraz zostaliśmy stworzeni i którego obraz został w nas odnowiony dzięki 'krwi Baranka' (Ap 7, 14). Ci bezimienni święci z Janowej wizji są ludźmi błogosławionymi, czyli szczęśliwymi, ewangelicznymi. Zaczerpnęli oni świętość ze świętości samego Boga, któremu na imię Miłość. Jeżeli prawdziwie, ofiarnie kochamy, to już tu, na ziemi, mamy przedsmak radości nieba.

ks. Mirosław Cholewa

I my dziś ze Świętymi, wielbimy Cię, Boże, ufając iż z Nimi umieścisz nas w niebie.