Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

III NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok B (biały) Nr 22 (30 kwietnia 2006)

Wprowadzenie do liturgii

JESTEŚMY JEGO ŚWIADKAMI

Męka, śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa są centrum historii zbawienia i sercem naszego wyznania wiary. W okresie wielkanocnym Kościół prowadzi nas do tego źródła życia i zachęca, abyśmy wyznanie wiary całej wspólnoty uczynili także naszym własnym aktem: odpowiedzią, jaką dajemy Bogu na to, co uczynił dla nas w Jezusie.
Dziś jest nam dane świadectwo o wydarzeniach, jakie dokonały się w historii Jezusa i ich interpretacja. Jezus rzeczywiście umarł na krzyżu i powstał z martwych. To jest sedno drugiej mowy św. Piotra, którą przytacza dzisiejsza liturgia Słowa. W Ewangelii o Zmartwychwstaniu mówi się jako o fakcie doświadczalnym dla Apostołów: Chrystus z nimi jadł, mogli Go dotknąć. Przekonanie o prawdziwości wydarzeń to jedna rzecz, a druga – równie ważna, to interpretacja tego, co się stało. Jezus jest zapowiadanym Mesjaszem, Jego śmierć jest ofiarą przebłagalną za grzechy – to znaczy wprowadza nas w nowe życie w Bogu, daje nam łaskę przebaczenia winy i pełnego pojednania z Ojcem. I wreszcie, wymaga od nas nawrócenia, abyśmy mogli doświadczyć jej uzdrawiającej mocy. A gdy już przejdziemy drogę od przyjęcia świadectwa do wyznania wiary, powinniśmy stać się świadkami dla innych.

 
o. Andrzej Kiejza – kapucyn

„Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem”. (Łk 24, 39)