Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA WIELKANOCNA - Miłosierdzia Bożego Rok B (biały) Nr 21 (23 kwietnia 2006)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

W JEGO RANACH JEST NASZE ZDROWIE

Postać św. Tomasza Apostoła kojarzymy ze sceną z Wieczernika rozgrywającą się w tydzień po Zmartwychwstaniu. Kiedy więc Jezus pojawi się w Wieczerniku, Tomasz zażąda od Niego znaków Męki, dowodów śmierci, przez którą miał Jezus przejść. I jest w tym jakaś konsekwencja. Zdaje się, że to właśnie Tomasz zrozumiał, że nie ma innej drogi dla Jezusa jak śmierć i innej drogi dla Jego ucznia jak współumieranie. Teraz jedynie chce potwierdzenia. Może więc ten jeden wierzył bardziej niż wszyscy inni?
Kiedy w Niedzielę Miłosierdzia Bożego wpatrujemy się w obraz Jezusa Miłosiernego, dostrzegamy rany na Jezusowym ciele. To z nich wypłynęły Krew i Woda, które stały się dla nas ożywczym źródłem. Śmierci Jezusa w żaden sposób nie da się porównać z naszą. Jego była zwycięska, nasza – bez Niego – jest tylko końcem, przegranym bojem o życie. On umarł już za nas. Wziął na siebie wszystkie nasze śmierci. I w swoim konaniu zawarł wszystkie nasze konania. Dlatego możemy powiedzieć, że w Jego ranach jest nasze zdrowie. A Jego Zmartwychwstanie jest naszym zmartwychwstaniem.
Nie uwierzę, jeśli nie dotknę i nie zobaczę – mówił Tomasz. A my mówimy tak razem z nim. Bo z ran Jezusa, zwycięskich i wziętych ze sobą w wieczność, jest nasza wiara.

ks. Andrzej Draguła
„Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. (J 20, 29)