Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY Rok B (biały) Nr 20 (17 kwietnia 2006)

Wprowadzenie do liturgii

JEŚLI UWIERZYMY – SPOTKAMY ZMARTWYCHWSTAŁEGO

Radosna wieść, którą św. Piotr ogłasza nam dziś brzmi: „Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami”.
Dzień Zmartwychwstania to dzień nowego stworzenia – odkupionego z grzechu, odrodzonego do nowego życia. Gdy uświadomimy sobie tę tajemnicę, być może onieśmieli nas ona jak ewangeliczne niewiasty, które stanęły rankiem przed grobem Jezusa. Ogarnia je lęk i niepewność; nie rozumieją tego, co się wydarzyło. Stwierdzają jednak z radością, że ich Mistrz żyje, co więcej, daje im zadanie do wykonania: „Powiedzcie moim braciom, niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą”.
Wyznaczając Galileę – gdzie mieszkało wielu pogan – na miejsce spotkania, Jezus daje uczniom wskazówkę ewangelizacyjną: Dobra Nowina Odkupienia ma być głoszona wszystkim. Zmartwychwstanie ma stać się udziałem wszystkich narodów, jego świadkowie mają dotrzeć wszędzie. Zmartwychwstały Pan chce wszystkich obdarzyć radością i mocą swego życia w chwale.
Tajemnica Zmartwychwstania Chrystusa przekracza możliwości naszego rozumienia i wyobraźni. Tę tajemnicę może ogarnąć tylko wiara. Jeśli uwierzymy, spotkamy Jezusa Zmartwychwstałego w naszym życiu, a On wprowadzi nas na drogę do pełni życia w Bogu.

ks. Ryszard Maria Tomaszewski – paulista

Witaj, Jezu zmartwychwstały!