Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO - Msza w dzień Rok B (biały) Nr 19 (16 kwietnia 2006)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

BIEG PO WIARĘ

W dzisiejszej Ewangelii wszyscy biegną. Najpierw Maria Magdalena, która „pobiegła i przybyła do Szymona Piotra”, następnie Piotr i Jan „biegli obydwaj razem” do grobu Jezusa. Skąd ten pośpiech? I to „wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno”? Czy biegną z ciekawości, by ujrzeć coś niesamowitego? Czy przeraziły ich słowa Marii Magdaleny „zabrano Pana”? Kluczem do zrozumienia ich pośpiechu są słowa: „Ujrzał i uwierzył”. Apostołowie ujrzeli, że Jezus zmartwychwstał i uwierzyli, to znaczy całe swoje życie oparli na tej prawdzie, na tym wydarzeniu, które świadczy o zwycięstwie nad śmiercią. Etap od Wieczernika do grobu Jezusa był jakby finiszem ich duchowego biegu po wiarę. Biegu, w którym nie chodzi o to, kto przybędzie pierwszy, ale o to, by stanąć u wejścia do pustego grobu. Pismo mówi, że Jan wyprzedził Piotra, lecz nie wszedł do wnętrza. Poczekał, aż przybiegnie ten, któremu Jezus powierzył klucze swego królestwa. Jest to bieg, w którym liczy się duchowy entuzjazm, a nie rywalizacja.
W niedzielę Zmartwychwstania spieszymy rankiem na rezurekcję. Zachęcam do duchowego biegu, który wyrwie nas z codziennej gnuśności i rozbudzi w nas – uśpioną może – wiarę w Jezusa, który skruszył śmierci wrota.

ks. Krzysztof Bardski
„Ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu, ujrzał i uwierzył”. (por. J 20, 8-9).