Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO Rok C (biały) Nr 51 (28 października 2001)

Rozważanie

Łk 18, 9-14 Czy dostrzegać w sobie dobro to grzech? W przypowieści o faryzeuszu i celniku, którzy przyszli do świątyni, aby się modlić, Jezus odkrywa kolejne cechy modlitwy miłej Bogu. Celnik przepraszał Boga za grzechy, a faryzeusz dziękował, że nie jest grzesznikiem, i wyliczał swoje cnoty. Modlitwa celnika została przyjęta, a faryzeusza - nie. Dlaczego? Faryzeusz przecież mówił o sobie prawdę - wymieniał swoje dobre czyny. Jego modlitwie jednak brakowało pokory, nie było w niej miejsca dla Boga - jedynego Źródła wszelkiego dobra. Twoja dobroć nie jest twoim dziełem. Uważasz, że jesteś lepszy od grzeszników - módl się, abyś był lepszy od świętych. Jesteś pobożny - módl się, aby twoja pobożność była adoracją Boga, a nie twojej osoby. Dziękuj za to, co Bóg pozwolił ci osiągnąć, ale nie trać z oczu drogi, którą jeszcze masz do przebycia.