Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO Rok C (biały) Nr 51 (28 października 2001)

Wprowadzenie do liturgii

BÓG MIESZKA W NASZYCH ŚWIĄTYNIACH

Dzień Pański
Każdego pielgrzyma przybywającego do Ziemi Świętej zadziwia widok Jerozolimy roztaczający się z Góry Oliwnej. Jak wspaniale musiała wyglądać świątynia Salomona! Nie dziwmy się więc pełnym zachwytu słowom Żydów z dzisiejszej Ewangelii. A jednak Chrystus mówi, że 'przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony'. Jego słowa były proroczą zapowiedzią zburzenia Jerozolimy, które nastąpiło w roku 70. Choć nadszedł 'palący dzień' - jak mówi prorok Malachiasz - to jednak dla czczących imię Boga wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego promieniach. Chrystus, ustanawiając swój Kościół, uczynił go miejscem sprawowania sakramentów, które dają życie i zdrowie. Dzisiaj wspominamy rocznicę poświęcenia kościoła, rocznicę konsekracji świątyni. Nasze myśli wracają do uroczystego momentu, w którym wzniesiona przez ludzi budowla została oddana na mieszkanie Bogu. 'Kościół jest mieszkaniem Boga z ludźmi, Przybytkiem świętym zbudowanym z żywych kamieni; stoi na fundamencie Apostołów, na kamieniu węgielnym, którym jest sam Jezus Chrystus'. Z tą wiarą wstępujmy w progi świątyń.

ks. Janusz Wojtyla