Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok B (fioletowy) Nr 12 (19 marca 2006)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

BOŻE DROGOWSKAZY

Czas Wielkiego Postu sprzyja pozostawieniu codziennego życia niejako na uboczu. To okres, w którym chrześcijanin udaje się „na pustynię”, aby poprzez przezwyciężanie własnej słabości, posty, modlitwę, jałmużnę dostrzec drogowskazy, jakie Bóg stawia ziemskim pielgrzymom. W Wielkim Poście w jakiejś mierze upodabniamy się do narodu wybranego, wędrującego przez pustynię ku Ziemi Obiecanej; oprócz doświadczenia słabości ciała, głodu i pragnienia, znikomości ludzkiego istnienia, odczuwamy głęboką potrzebę obecności Boga, Jego drogowskazów umożliwiających dokonywanie właściwych wyborów. Również i dzisiaj Bóg wychodzi nam naprzeciw, ofiarując bogactwo swej boskiej pedagogii. Przypomina przekazane Mojżeszowi na górze Synaj przykazania – Dekalog będący edyktem wolnościowym dla człowieka i posiadający charakter Boży, ponieważ pochodzi od Boga i do Boga prowadzi.
W Nowym Testamencie sam Jezus jest miernikiem podwójnej miłości Boga i bliźniego. Miłość względem Chrystusa jest pierwszym kryterium wypełnienia wszystkich przykazań. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości (J 15, 10).

ks. Stanisław Dziekoński

„Nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”. (J 2, 16)